top of page

Területfejlesztési, településfejlesztési koncepciók, programok

 

 • Kozármisleny Város Integrált Településfejlesztési Stratégia

 • Szekszárd Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégia

 • Somogy Megye EU-csatlakozási programja

 • A Dél-dunántúli Régió Humán Közszolgáltatási Stratégiai Programja – oktatás

 • A Dél-dunántúli Régió szakképzési helyzete és stratégiai fejlesztési kérdései (tanulmány)

 • A Dél-Dunántúl „Regionális Innovációs Stratégiája”

 • A mohácsi kistérség fejlesztési stratégiája

 • A siklósi kistérség fejlesztési stratégiája

 • Zengő-Duna Leader Közösség Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája

 • A tanyavilág gazdasági és társadalmi reaktiválásának lehetőségei a Homokhátságban

 • Megújuló energiára alapozott komplex kistérségi energetikai modell

 • Pécs Megyei Jogú Város Hosszú és Középtávú Stratégiája

 • Pécs M.J. Város Integrált Városfejlesztési Stratégia és Antiszegregációs terv

 • Szigetvár Város Hosszú- és Középtávú Stratégiája

 • Szigetvár Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája

 • Siklós város stratégiája

 • Sárbogárd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája

 • Villány Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája

 • Érd M.J. Város akcióterület-fejlesztési tervei

 • Villány V. akcióterület-fejlesztési tervei

 • Dunaföldvár város turizmus-fejlesztési koncepciója

 • Siklós-Mohács turisztikai tengely fejlesztési koncepciója

 • A Siklós-Mohács turisztikai tengely marketing koncepciója

 

Intézményfejlesztés

 

 • Pécs zöld főváros pályázat tanulmány elkészítése, pályázati dokumentáció összeállítása

 • Székesfehérvár Európai Kulturális Fővárosa pályázat előkészítő tanulmánya

 • Pécs Mj. V. szakképzési helyzetének elemzése

 • A Paksi Kistérség Oktatási Rendszerének Fejlesztési Programja

 • Pécs Mj. V. középfokú oktatási intézményrendszerének vizsgálata

 • A Szigetvári Kistérség oktatási intézményrendszerének átvilágítása

 • Siklós – Máriagyűd Szociális otthon felújításához megvalósíthatósági tanulmány

 • Pécs Megyei Jogú Város Szociálpolitikai Stratégiája

 • Pécs Megyei Jogú Város Világörökségi terület fejlesztéséhez, a Cella Septichora üzemeltetéshez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány

 • Megvalósíthatósági tanulmány és költséghaszon elemzés barnamezős területek rehabilitációja pályázatokhoz, Komló

 • Megvalósíthatósági tanulmány az EFOP 3.9.2-16 humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben az enyingi járásban

 • Villány Zöld város kialakítása, akcióterületi terv készítése

 • Enyingi járás foglalkoztatási stratégia

 • Baja Város szociális szolgáltatástervezési koncepció

 • Madocsa helyi fejlesztési terv

 • Itthon Bólyban” tanácsadás

 • A felsőoktatásból lemorzsolódott hallgatók felderítése és az oktatásba történő visszaintegrálásukat segítő programok kidolgozása (PBKIK)

 

Vállalkozásfejlesztés

 

 • Monostori Erőd Hadkultúra Központ Kht. részére Környezetvédelmi és gazdasági-társadalmi hatástanulmány készítése

 • MOTA-ENGIL Zrt. részére Siklós Város Váralja területén létesítendő szállodai komplexum kialakításához MT

 • Agrolőrinc Kft. részére A Bükkösdi Ökofarm és élménypark kialakításához

 • Mecseki Erdészeti Zrt. részére A Nagymátéi erdei iskola és turisztikai központ kialakításához

 • Tölösi Gumijavító Kft részére Új telephely kialakításához és a szolgáltatási kör bővítéséhez

 

Nemzetközi tanulmányok

 • Interreg Central Europe Refresh: Kreatív helyszínek integrációs stratégiája (partner PBKIK)

 • Study of the Possibility of Trademark Creation and Protection by Authorities of the Local Products of the Area Delimited by Villány-Orahovica Municipalities (tanulmány a Villány-Orahovica települések által lehatárolt térség helyi termékeiről, és azok közös védjegy megalkotásával történő oltalmazhatóságának lehetőségéről)

 • A Survey of the Hungarian Wood Biomass Market (Dalkia Zrt.)

bottom of page